אודות

קידסטויס קליקס בע"מ,

 

משווקת משחקים לילדים:

מורפן הרכבה,
הרכבה קליקס,
מוצרים אלקטרוניקה וחוץ,
עגלות,
משחקים יהודיים,
וכלי נגינה.

צעצועים